حالت شب
  • Sunday, 03 March 2024
فروش گوشت مرغ بالاتر از نرخ مصوب تخلف است

فروش گوشت مرغ بالاتر از نرخ مصوب تخلف است

 به گزارش باخبرباش به نقل از مهر محمدعلی کاظمی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف کننده در سامانه رهتاب ۷۱ هزار تومان تعیین شده است، اظهار داشت: مرغ اصفهان با قیمت مصوب در فروشگاه‌ها توزیع می‌شود و فروش بالاتر از این قیمت تخلف است.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص عرضه مرغ شمال در اصفهان با قیمت بالاتر از نرخ مصوب، گفت: گوشت مرغی که از خارج استان وارد می‌شود کسری نیاز استان را تأمین می‌کند بخصوص مرغ شمال که قیمت آن بالاتر از قیمت مرغ مصوب است.

کاظمی با بیان اینکه مشکلی در فراوانی گوشت مرغ گرم در اصفهان نداریم، خاطرنشان کرد: مرغ اصفهان نیاز استان را تأمین می‌کند با وجود این از خارج از استان نیز وارد می‌شود اما عمده مرغ مصرفی از داخل استان تأمین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه محدودیتی برای ورود و خروج مرغ از استان نیست، افزود: تلاش بر این است که آنچه در استان نیاز است تأمین شود و اگر مازاد بر مصرف بود از اصفهان صادر شود اما مرغ شمال بین مردم طرفدار دارد زیرا می‌گویند مرغی که از استان‌های شمالی وارد می‌شود کیفیت بهتری نسبت به مرغ اصفهان دارد و فروشندگان به دلیل عامه پسند بودن مرغ شمال، آن را به قیمت بالاتر از نرخ مصوب در اصفهان می‌فروشند.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: برای جلوگیری از کسری گوشت مرغ در بازار اصفهان، مرغ منجمد به قیمت هر کیلوگرم ۴۳ هزار تومان برای مصرف کننده در تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌ها و بین کاسبان امین توزیع می‌شود که به تنظیم بازار کمک کند.

کاظمی افزود: بازرسان جهاد کشاورزی و بازرسی و بسیج اصناف نیز مرتب بازار مرغ را رصد می‌کنند که گوشت مرغ گرم اصفهان بالاتر از نرخ مصوب ۷۱ هزار تومان فروخته نشود.

مشاهدات میدانی در سطح شهر اصفهان حاکی از چند نرخی بودن قیمت گوشت مرغ گرم در روزهای اخیر است و برخی از خرده فروشی‌ها گوشت مرغ را بالاتر از قیمت مصوب دولتی به مصرف کننده می‌فروشند و در برخی فروشگاه‌ها مرغ به قیمت هر کیلوگرم ۸۴ هزار تومان نیز فروخته می‌شود که فروشندگان علت تفاوت قیمت را وارد کردن مرغ از استان‌های شمالی و گران‌تر بودن گوشت مرغ شمال در بازار اصفهان عنوان می‌کنند.

تا پیش از این قیمت مصوب گوشت مرغ گرم برای مصرف کننده هرکیلو ۶۳ هزار تومان بود

دیدگاه / پاسخ