حالت شب
  • 17 آذر، 1402
مدیران برای ترغیب کارکنان به واکسیناسیون  بسته تشویقی بگذارند

مراکز بهداشت یک و دو نسبت به فعال کردن شیفت بعدازظهر در روستاها جهت تسریع در انجام واکسیناسیون اقدام نمایند .

فرماندار اصفهان:

مدیران برای ترغیب کارکنان به واکسیناسیون بسته تشویقی بگذارند

فرماندار اصفهان گفت: بمنظور تشویق کارکنان ادارات و دستگاه های اجرایی به انجام واکسیناسیون ، مدیران نسبت به اعطای بسته تشویقی به کارکنان دستگاه متبوع اقدام کنند.

حسین سیستانی از مراکز بهداشت شماره یک و دو اصفهان خواست که بصورت روزانه  نسبت به تزریق واکسیناسیون اقدام کند ،ادامه داد: با مدیریت جهادی و اقدامات همه جانبه دستگاههای اجرایی می توان بستر لازم را برای تسریع در امر واکسیناسیون شهروندان فراهم نمود.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در امر واکسیناسیون مردم، افزود: مراکز بهداشت یک و دو نسبت به فعال کردن شیفت بعدازظهر در روستاها جهت تسریع در انجام واکسیناسیون اقدام نمایند .

سیستانی بر لزوم تبلیغات و اطلاع رسانی برای تشویق مردم به واکسیناسیون عنوان کرد: مراکز بهداشت یک و دو نسبت به پیگیری تهیه متن پیام برای انجام واکسیناسیون شهروندان از طریق مرکز بهداشت استان اقدام و نسبت به ارسال فایل صوتی این پیام به تلفن های ثابت و همراه از طریق شرکت مخابرات اقدام نمایند.

وی افزود: شهرداری اصفهان از طریق بیلبردهای تبلیغاتی، تلویزیون های شهری، اتوبوس ها و قطار شهری نسبت به اطلاع رسانی و تشویق شهروندان جهت انجام امر واکسیناسیون اقدام نمایند .

دیدگاه / پاسخ