حالت شب
  • 17 بهمن، 1401
مردم یکماه زمان بدهند، مشکل آب حل نشد استعفا می دهم

دادستان شخصا ورود پیدا کرد و یک ماه زمان خواست که به مطالبات کشاورزان جامه عمل بپوشاند و اگر موفق نشد، استعفای خود را اعلام می کند.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان

مردم یکماه زمان بدهند، مشکل آب حل نشد استعفا می دهم

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان در حالی از استعفای دادستان خبر داد و گفت: در آخرین رزمایش کشاورزان و مطالبه گران آب دادستان شخصا ورود پیدا کرد و یک ماه زمان خواست که به مطالبات کشاورزان جامه عمل بپوشاند و اگر موفق نشد، استعفای خود را اعلام می کند.

اسفندیار امینی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش در این ارتباط که همواره به کشاورزان وعده  و وعید داده اند، چه مسئله ای باعث شد که اینبار با وعده و وعید کوتاه بیایید، گفت: دادستان به کشاورزان قول داد که در این یک ماه استارت تمام مصوبات زمین مانده را میزنیم هرچند اجرای کامل آن زمان می برد.

وی بیان داشت: بر اساس وعده و قول دادستان اصفهان، کشاورزان از پیش روی خودداری کردند هرچند هنوز هم تراکتورها و خیمه کشاورزان در سه راهی زیار هست و هر روز هم بیشتر میشود.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه تاریخ دقیق باز گشایی آب مشخص نیست، ادامه داد: زمان بازگشایی آب در کمیته مشترک بین کشاورزان شرق و غرب اصفهان و جهاد کشاورزی و آب منطقه ای مشخص میشود .

وی با بیان اینکه از بعد رزمایش کشاورزان ، شروع اجرایی مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی با محوریت دادستان اصفهان داشتیم ،ادامه داد: از روز سه شنبه تاکنون نشست های متعددی با کارشناسان دستگاه های مختلف داشتیم .

امینی بیان داشت: به منظور بازگشایی زاینده رود نیاز به یکسری از الزامات و مقدمات است مثل لایه رویی صورت بگیرد تا بتوان حداقل آب در کمترین زمان به مقصد برسانیم.

وی با اشاره به اینکه مخالف طرح هایی مثل بن و بروجن و گلاب، فولاد و ذوب آهن و غیره نیستیم بلکه می گوییم اول منابع آب را مشخص کنید سپس استارت پروژه های آبی را بزنید، اعلام کرد: برخی ها فکر می کنند یک دریا آب وجود دارد در صورتی که چنین چیزی نیست و در ابتدا دولت باید بدهی های قبلی خود را پرداخت کند سپس استارت پروژه جدید را بزنند.

دیدگاه / پاسخ