حالت شب
  • 08 بهمن، 1401
ورود هر محموله واکسن یک روز ونیم تمام میشود

ورود هر محموله واکسن یک روز ونیم تمام میشود

مدیرگروه مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: 21 درصد از جمعیت اصفهان دوز اول واکسن را دریافت کردند و صرفا این افراد برای دوز دوم مراجعه کنند.

رضا فدایی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: با ابراز تاسف از مشکلات پیش آمده در عرصه واکسیناسیون از مردم میخواهیم که صرفا برای تزریق نوبت دوم سینوفارم چینی و برکت به مراکز مشخص شده مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه 29 مرکز تجمیعی و 80 مرکز معمولی برای واکسیناسیون در استان اصفهان در نظر گرفته شده است، ادامه داد: هر محموله واکسنی که وارد میشود یک روز و نیم تمام میشود.

مدیرگروه مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: 7 درصد هر محموله واکسن به اصفهان اختصاص می یابد چون 7 درصد جمعیت ایران از استان است.

وی در خصوص وارد شدن محموله واکسن از سوی جمعیت  هلال احمر، اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: نوبت دهی سامانه سلامت برای واکسیناسیون در حالی انجام میگیرد که واکسنی موجود نیست.

فدایی با بیان اینکه افراد تا دوز دوم واکسن را دریافت نکنند، بدنشان ایمن نمیشود، ادامه داد: با توجه به کمبود، تزریق فاز دوم واکسن به افرادی که واکسینه شده واجبتر است.

مدیرگروه مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه افرادی که فاز اول اسپوتنیک را دریافت کردند ، برای فاز دوم آنها فعلا واکسن نیست و مشخص هم نیست چه زمانی وارد شود.

دیدگاه / پاسخ