حالت شب
  • 09 بهمن، 1401
احداث پارک سلامت و تجهیزات پزشکی در شهرک تحقیقاتی اصفهان

اجرای 2 طرح تحقیقاتی از شهرک علمی تحقیقاتی با 45 درصد بودجه صندوق

رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان خبر داد:

احداث پارک سلامت و تجهیزات پزشکی در شهرک تحقیقاتی اصفهان

 

رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان از احداث پارک سلامت و تجهیزات پزشکی در شهرک خبر داد و گفت: پارک سلامت و تجهیزات پزشکی در 190 هزار متر مربع و زیربنایی 36 هکتار ساخته میشود.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، قیصری در مراسم تقدیر از واحدهای فناوری  برتر در ارزیابی سالانه شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، اظهار داشت: در 4 فاز دو ساله پارک سلامت و تجهیزات پزشکی ساخته می شود و این در حالی که پارک ابوریحان در سال 91 بنا شد و به مدت 9 سال طول کشید.

وی از احداث پارک سلامت و تجهیزات پزشکی در شهرک ادامه داد: واگذاری ها در پارک سلامت و تجهیزات پزشکی مدل دو شهرک شیخ بهایی و ابوریحان امکانپذیر نیست به علت اینکه در حال حاضر بودجه دولتی قابل تامل نیست.

رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان افزود: هم اکنون عملیات قانونی و تشریفات مجوزات ساخت پارک سلامت انجام شده است با اعتباری بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان است و مکانی برای استقرار 400 تا 500 شرکت است.

وی با اشاره به اینکه در صندوق نوآوری و شکوفایی 35 طرح ارائه شده است که از این تعداد طرح، 7 طرح در کل کشور انتخاب و اعتباری معادل 45 میلیارد تومان اختصاص یافته است، افزود: از بین 7 طرح، 2 طرح از شهرک برگزیده شدد که اعتباری بالغ بر 19 و نیم میلیارد تومان برای اجرای دو طرح اختصاص یافت که در مجموع 45 درصد کل بودجه صندوق به این طرح ها تخصیص یافته است.

دیدگاه / پاسخ