حالت شب
  • 15 بهمن، 1401
هفت خوان رستم برای تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای شهر و روستا

هفت خوان رستم برای تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای شهر و روستا

صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای شهر و روستا با طی کردن هفت خوان رستم در طول دو ماه کامل در هیئت های مختلف صورت می گیرد و این در صورتی که با ورود اعضا به شورا  و مجلس نظارتها بر عملکرد آنها به صفر میرسد.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، از 22 فروردین ماه امسال صورتجلسه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به هیات نظارت شهرستان انجام گرفت که 16 خردادماه  پایان بررسی صلاحیت ها در هیئت مرکزی نظارت بر فرمانداران جهت صدور آگهی اسامی نامزدها انجام می گیرد.

خان اول: هشتم اردیبهشت ماه اعلام تایید یا رد صلاحیت ها به داوطلبان پس از دریافت نظر هیئت نظارت شهرستانها انجام می گیرد.

خان دوم :  پس از این مرحله کاندیداها از9 اردیبهشت ماه تا 12 فر صت برای شکایت در خصوص رد صلاحیت خود در هیئت اجرایی و نظارت شهرستان به هیئت نظارت استان دارند.

خان سوم: 23 اردیبهشت ماه هیئت نظارت استان نتیجه قطعی خود را به فرمانداری در خصوص شکایت رد صلاحیت ها ارائه می کند.

خان چهارم: در این زمان کاندیداهایی که از هیئت نظارت استان رد صلاحیت شدند تا 28 اردیبهشت ماه فرصت برای شکایت به هیئت مرکزی نظارت را دارند.

خان پنجم: 8 خردادماه هیئت نظارت استان پس از یک دوره 10 روزه بررسی نتیجه شکایات به این هیئت را به فرمانداریها ابلاغ می کنند.

خان ششم: 10 خرداد تا 14 خردادماه برای بار دیگر فرصت برای دریافت شکایت و رسیدگی و بررسی قطعی و نهایی باحضور رئیی هیئت نظارت استان به اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده در هیئت نظات استان مربوط به شهرهای بیش از 200 هزار نفر جمعیت دیده شده است.

خان هفتم: 16 خردادماه مراتب پایان بررسی صلاحیت ها در هیئت مرکزی نظارت به فرمانداران جهت صدور آگهی اسامی نامزدها در نظر گرفته شده است.

آنچه تامل بر انگیز است یک کاندید انتخابات از هفت خوان رستم می گذرد و تائید صلاحیت های لازم را در حالی از مراجع مختلف نظارتی می گیرد که در این دوره از شورا از 11 نفری که کاندید دور جدید انتخابات شدند، تایید صلاحیت برخی از آنها هنوز احراز نشده است که سوال اینجاست که آیا  زد و بند  و ارتباطات در روند انتخابات تاثیر گذار است یا برداشت از  قانون در دوره های مختلف متفاوت بوده است ؟

یا ضعف نظارت ها بر عملکرد اعضای شورا و مجلس باعث می شود که در طول دوران فعالیت، تخلف صورت بگیرد و مهر رد صلاحیت برانها وارد شود.

آیا هفت خوان رستم صرفا یک گیر و دار  بروکراسی طولانی مدت اداری است یا اینکه رابطه و ضابطه در تایید صلاحیت ها نقش دارد.

 

دیدگاه / پاسخ