حالت شب
  • 20 بهمن، 1401
یک هزار و 97 نفر رد صلاحیت این دوره از کاندیداهای شورای شهر وروستای استان اصفهان

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان اصفهان گفت: یک هزار و 97 نفر از کاندیدای این دوره از انتخابات شورای شهر و روستای استان اصفهان از سوی هیئت اجرایی و نظارت رد صلاحیت گرفتند.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان اصفهان اعلام کرد:

یک هزار و 97 نفر رد صلاحیت این دوره از کاندیداهای شورای شهر وروستای استان اصفهان

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان اصفهان گفت: یک هزار و 97 نفر از کاندیدای این دوره از انتخابات شورای شهر و روستای استان اصفهان از سوی هیئت اجرایی و نظارت رد صلاحیت گرفتند.

حجت السلام نقدعلی با اعلام آمار رد صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستای استان اصفهان به خبرنگار باخبرباش اظهار داشت:  از 3 هزار و 751 نفر داوطلب انتخابات شورای شهر و روستای استان اصفهان، 656 نفر از هیئت اجرایی و 441 نفر از هیئت نظارت استان اصفهان رد صلاحیت گرفتند.

وی بیان داشت: از این تعداد ، 993 نفر از شهرستان اصفهان کاندید این دوره از انتخابات شورای شهر و روستای استان اصفهان بودند که 255 نفر از هیئت اجرایی و 94 نفر از هیئت نظارت رد صلاحیت خود را گرفتند.

قابل ذکر است که رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان اصفهان از دادن ریز اطلاعات و آمار در حالی امتناع کرد که امروز زمان رسمی برای احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای شهر و روستا است.

تمام کاندیداهای  که از امروز پیامکی از سوی فرمانداری برای آنها آمده است که به فرمانداری مراجعه نمایید جزو رد صلاحیت شدگان هستند.

دیدگاه / پاسخ