حالت شب
  • Monday, 15 July 2024
115 محل پاسخ  به سوالات واکسیناسیون نیست

115 محل پاسخ به سوالات واکسیناسیون نیست

مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان با تاکید بر اینکه 115 محل پاسخگویی به سوالات واکسیناسیون نیست ومتاسفانه روزانه بخشی از تماس های مردم در خصوص واکسن کرونا است.

باخبرباش/علیرضا عبدلی

غفور راستین درگفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: تعداد تماسها با شیوع ویروس کرونا ۱۵ درصد افزایش یافته است، و واکسیناسیون تاثیری روی تماس برای سوالات کرونا نداشته است.

وی بیان داشت: متاسفانه مردم هنوز هم تماس های غیراورژانسی زیادی برای سوالات راجع به واکسن  دارند. از مردم درخواست داریم از شماره های ۴۰۳۰ و ۳۱۱۳ و ۱۹۰ برای این دست از سوالات استفاده کنند و خطوط امدادی را مشغول نکنند.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: همین مسئله باعث شده که در برخی از ساعات خاصی از شبانه روز که اوج تماس های مردمی را داریم برای دقایقی بسیار محدود مردم پشت خطوط منتظر می مانند

وی با اشاره به اینکه عمده تماس ها با 115 با علایم تنفسی است، ادامه داد: بالغ بر 7 درصد ماموریت های اورژانس مربوط به بیماران کرونایی است.

راستین اضافه کرد: بالغ بر 600 هزار تماس در شش ماهه اول امسال با 115 گرفته شد و در روز  بالغ بر 3 هزار تماس گرفته میشود.

وی اضافه کرد: بالغ بر 30 تا 40 درصد  ماموریت اورژانس مربوط به تصادفات است و مابقی ماموریت های غیر تصادفی است که بیماریهای قلبی و تنفسی  و داخلی بیشترین ماموریت ها را به خود اختصاص میدهد.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از کمبود نیروی انسانی در اورژانس خبر داد  و گفت: ۴۰ درصد نسبت به استاندارد کمبود نیرو داریم.

دیدگاه / پاسخ