حالت شب
  • 16 آذر، 1402
قدری آهسته‌تر، ای برادر!

قدری آهسته‌تر، ای برادر!

همواره در سفارش‌های بزرگان تأکید شده که شور عزاداری امام حسین (ع) باید باشعور همراه...

برگزاری همایش بین‌المللی سازی آموزش عالی علوم پزشکی در اصفهان

برگزاری همایش بین‌المللی سازی آموزش عالی علوم پزشکی در اصفهان

مدیر توسعه آموزش بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: همایش "بین‌المللی سازی آموزش عالی علوم پ...

در جستجوی سما

در جستجوی سما

 «امیدمان نسبت به ‌روزهای اولی که فکر می‌کردیم ردی از سما در دوربین‌ها پیدا...

Image