حالت شب
  • 20 بهمن، 1401
هوای اصفهان گرمتر میشود

نقشه‌های هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتاً پایدار طی سه روز آینده بروی استان است.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان:

هوای اصفهان گرمتر میشود

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: دمای هوای اصفهان طی 24 اعت آینده در اکثر مناطق استان بین 1 تا 3 درجه افزایش خواهد داشت.

زهرا سیدان در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: نقشه‌های هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتاً پایدار طی سه روز آینده بروی استان  است.

وی بیان داشت: بر این اساس در این مدت در اکثر مناطق استان آسمان صاف گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان ۱ تا ۳ درجه افزایش خواهد داشت، ادامه داد:   از امروز هوای صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد تا روز چهارشنبه پیش بینی میشود.

وی از سلامتی هوا در اصفهان خبر داد و افزود: هوای سگزی و مبارکه نیز سالم گزارش شده است.

دیدگاه / پاسخ